Tjänster

Från planerade service- och underhållsarbeten till akuta haverier, diverse mätuppdrag och injusteringar – vi hjälper till hela vägen. Vi finns alltid tillhands för att hjälpa till och är snabbt på plats, oavsett vilken tid på dygnet ni hör av er och vart ni än befinner er. 

Inspektion

Vi utför inspektioner och statusbedömningar av hela förbränningsanläggningen, från bränsleinmatning till skorsten. Efter utförd inspektion lämnar vi en rapport med en tydlig statusbedömning. I den specificerar vi eventuella åtgärdsförslag och rekommendationer som kan leda till högre tillgänglighet och funktion.

Elektrisk inspektion - Elfilter

Våra elingenjörer gör både elektrisk inspektion och testar ut de bästa inställningarna av framförallt likriktare och kontrollenheten, exempelvis vad gäller slagverkstider, överslagsfrekvenser etc. Här kan vi hjälpa er att minska slitage, utsläpp och spara energi. 

Service- och underhållsarbeten

Vår serviceavdelning arbetar i nära samarbete med våra kunder för att maximera tillgängligheten av anläggningen. Våra servicetekniker, arbetsledare och montörer har lång erfarenhet och är vana att jobba under tidspressade förhållanden. Förutom planerade underhållsarbeten finns vi naturligtvis tillgängliga även vid akuta haverier.

Fläktar, fläkthjul och lager

Fläkten är rökgaslinans hjärta. Naturligtvis hjälper vi till med att byta reservdelar såsom lager och fläkthjul, eller om ni behöver byta ut er gamla fläkt mot en ny. Har ni behov av reservdelar till er fläkt, eller funderar på att investera i en helt ny, så är vi gärna med och kommer med förslag.

Gasfördelningsmätning

En gasfördelningsmätning på befintligt elfilter kan skapa möjlighet att trimma filtret och få en bättre effektivitet. Vi tillhandahåller både utrustning och kompetens för att genomföra mätningarna, utvärdera resultatet samt komma med åtgärdsförslag. Resultatet lämnar vi naturligtvis i en skriftlig rapport.