Stoft & rökgasrening

Elfilter Green-Tech

Vår elfilterserie Green-Tech kan användas inom så gott som alla områden för rökgasrening och partikelavskiljning. Fördelarna med elfilter är att de har lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad. Den robusta konstruktionen klarar höga temperaturer. För ökad prestanda kan befintliga elfilter uppgraderas. 

Sinterfilter

I ett sinterfilter sker filtreringen genom sintrade element som har många fördelar jämfört med konventionell filtrering. Sinterfilter kräver minimalt med underhåll och ger extremt låga stoftemissioner, ca 0,1 mg/m3. Filtermaterialet innehåller inte några fibrer, vilket är idealt vid återvinning av stoftet. Filterelementen har normalt  upp till tio års livslängd. 

Reservdelar

I vårt sortiment finns reservdelar till de flesta fabrikaten för elfilter, slangfilter och fläktar. De vanligaste reservdelarna har vi på lager, för att snabbt kunna leverera de produkter och reservdelar som behövs för en specifik anläggning.  Vi kan även förrådshålla reservdelar åt våra kunder. 

Fläktar

Fläkten är rökgaslinans hjärta – därför är verkningsgrad och livscykelkostnad viktiga parametrar vid investering av nya fläktar. Vi hjälper till att välja den bästa fläkten för ändamålet och levererar hela fläkten inklusive montage. Vi levererar fläkthjul till alla förekommande fabrikat, i alla typer av material och slitageförstärkningar.

Likriktare

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi leverera den senaste tekniken inom elfilterstyrning. Våra elingenjörer hjälper er att välja rätt modell av likriktare och vi hjälper naturligtvis till med montage och driftsättning. Vid haveri på likriktaren finns även möjligheten att hyra en likriktare till den nya levereras.