Projekt

På ECP AirTech vet vi vad som krävs för ett bra resultat. Bland våra referenscase finns stora och små anläggningar där vi tillsammans med våra samarbetspartners har installerat nya produkter i syfte att minska våra kunders miljöpåverkan och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. 

Tillsammans har alla vi som jobbar på ECP AirTech jobbat i branschen i mer än 100 år, därför har vi fingertoppskänsla för vad som utgör ett bra resultat. Alltid med miljöns bästa i fokus.

Några av våra kunder

Nya Elfilter, Ljusdals Energi

Ljusdals Energi var i behov av att ersätta befintliga elfilter med två nya för att klara utsläppskraven. Pannorna som är eldade med flis och bark är på 2 x 10 MW. Vi på ECP AirTech levererade två elfilter med tillhörande kanaler och rökgasfläktar. 

Inredningsbyte Elfilter Domsjö fabriker

Efter Sodapanna 8 hos Domsjö Fabriker finns ett elfilter levererat av Svenska Fläkt. Filtret har varit mekaniskt utmattat under en tid, vilket har resulterat i flera oplanerade stopp. Under hösten 2017 bytte vi inredningen i bägge systemen. 

Sinterfilter SSAB

Ny rökgasrening efter masugn hos SSAB i Luleå 2015. Luftflödet är på cirka 1 000 000 Nm3/h och valet föll på sinterfilter från vår tyska samarbetspartner Herding Filtertechnik. Utsläppsnivåerna på den nya anläggningen ligger fantastiskt lågt, < 0,1 mg/Nm3/h.

Vattenskrubbrar LKAB

LKAB i Kiruna var i behov att byta ut befintliga dammutsugsanläggningar 860 meter under jord. Vi fick förtroendet att leverera och montera de nya vattenskrubbrarna med tillhörande kanaler, spjäll och fläktar. Utsläppen efter de nya anläggningarna ligger < 5mg/m3 luft.