Green Solutions

“Våra produkter och tjänster kallar vi för Green Solutions – för de är just vad de är. Ett grönare val för att hitta den mest klimatsmarta lösningen som fungerar både i dag och i framtiden. Utan att tumma på varken kvalitet, funktion eller resultat.”

Svart eller grön?

När du samarbetar med ECP AirTech får du två offerter – en grön och en svart. I den svarta har vi tagit hänsyn till rådande lagar och regler gällande hållbarhet och miljökrav. Vi har självklart även tillgodosett kundens önskemål och uppfyller alla krav på kvalitet och garantier.

I den gröna offerten har vi listat allt som den svarta offerten innehåller. Utöver det kan vi också garantera att alla produkter är tillverkade av svenskt stål (som vid tillverkning släpper ut 98% mindre koldioxid än exempelvis stål tillverkat i Kina). Tillverkningen sker så lokalt som möjligt, där leverantören svarar upp till våra tuffa hållbarhetskrav. Sist men inte minst sker transporten till kund med en speditör som använder sig av klimatneutrala transporter.

Många tror att den gröna offerten automatiskt är mycket dyrare – men så är det inte. Dessutom är det gröna alternativet ett snällare alternativ både mot miljön, mot dig, ditt samvete, ditt företag och för nästa generation. Och visst känns det lite bättre när du vet att produkterna till din stoft- och rökgasreningsanläggning är producerat i Skandinavien istället för på andra sidan jorden.

Vi sparar 100 ton koldioxid varje år

För att visa vägen för våra samarbetspartners, leverantörer och kunder har vi tagit stora kliv när det gäller vår egen verksamhet. I dag drivs våra tjänstebilar på el och våra servicebilar på biodiesel HVO100. Genom att se över vår egen fordonspark sparar vi nu drygt hundra ton koldioxid – varje år.

Liten flicka med regnkläder står på stenblock med mossa i barrskog
Urskog, Norra Kvill, Småland

©Håkan Sandbring / Sydpol.com / IBL bildbyrå