Sinterfilter

Sinterfilter har inget vanligt filtermedia av textil. Filtreringen sker genom sintrade plastelement som även kallade sinterelement. Materialet i sinterelementen är en bas av polyetylen (PE) samt har en coating av polytetrafluoretylen (PTFE). Kombinationen av den utformande geometrin och dess hårda material ger unika egenskaper som resulterar i många fördelar jämfört mot konventionell filtrering. Sinterelementen är utvecklade av det tyska filterföretaget Herding GmbH Filtertechnik. Företaget har världspatent på filtermaterialet och produktionen sker under noggrann övervakning i Herdings egna produktionsanläggning i Amberg, Tyskland.
 
Fördelar jämfört med filter av textila material:
  • Extremt låga stoftemissioner, ca 0,2 mg/m3.
  • Upp till 10 års livslängd, gäller även för mycket slitande stoft.
  • Materialet är stumt och rör sig inte.
  • Kompakta filter på grund av geometrin i sinterelementen.
  • Rensas lätt online, med låg tryckluftsförbrukning.
  • Filtermaterialet innehåller inte några fibrer - vilket är idealt vid återvinning av stoftet.
  • Konstant differenstryck och emissionsnivåer.
  • Robust och stabilt material som ger god mekanisk hållfasthet.
  • Minimalt med underhåll. 
Hör gärna av er för mer information, ni kan även besöka: www.herding.de
Anlage 1Anlage 1
Anlage 1
a79a56bb131a79a56bb131
a79a56bb13
Funktion

Den stoftbemängda gasen leds in i filtret genom inloppet, där den bromsas upp och fördelas ut av fördelningsplåtar.  Större partiklar avskiljs och faller direkt ned i stoftfickan. Gasen passerar genom sinterelementet, där stoftet fastnar på utsidan. Den renade gasen leds vidare upp genom sinterelemeten till filtrets utlopp. Stoftbeläggningen på sinterelementets utsida avlägsnas med en kortvarig tryckluftstöt och faller ned i stoftfickan.

Sinterelementen är monterade i rader. Ovanför filterplanet, på filtrets rengassida, är dysrören monterade. Dysrören är anslutna till trycklufttankar med ventiler, som släpper in tryckluft till dysrören vid rensning. Trycklufttankarna är anslutna till kompressor eller tryckluftsnät.

Styrenheten ger impulser för öppning och stängning av ventilerna efter ett inprogrammerat mönster. Stoftbeläggningen på sinterelementen har en filtrerande effekt samtidigt som den utgör ett hinder för gasflödet. Stoftet, som samlas i stoftfickan, matas med en stofttransportör till en cellmatare monterad under stoftfickan.