Inspektion

Vi utför Inspektioner och Statusbedömningar av hela rökgaslinan, från pannans utlopp till skorsten.

​I våra Inspektionsrapporter lämnar vi en tydlig statusbedömning med eventuella åtgärdsförslag och rekommendationer om processförbättringar.
Bild 1ABild 1A
Bild 1A