GReen solutions

Framtidens lösningar


Alla bär vi ett ansvar i att bidra till en bättre miljö och aktivt jobba för att minimera vår klimatpåverkan. ECP AirTech arbetar därför aktivt för en långsiktig mer hållbar ekologisk utveckling genom att ta ansvar dels för den egna verksamheten – men också genom att agera som grön rådgivare till våra kunder. För att kunna möta behoven från miljömedvetna kunder och underlätta för alla som vill välja klimatsmarta alternativ har ECP AirTech utvecklat ett unikt koncept för miljövänliga tjänster och produkter, Green Solutions. Konceptet innebär att vi alltid erbjuder våra kunder en alternativ klimatsmart lösning som minimerar miljöpåverkan i de uppdrag vi utför.  
 
Med Green Solutions agerar vi som grön rådgivare där vi fokuserar särskilt inom tre områden:
 • Aktivt försöka minska kundernas energianvändning
 • Reducera den egna miljöpåverkan
 • Bedriva ett strukturerat miljöarbete
Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!
Hav 1Hav 1
Hav 1
Skog 1Skog 1
Skog 1
Framtidens hallbarhet i fokus 1Framtidens hallbarhet i fokus 1
Framtidens hallbarhet i fokus 1

Vårt ansvarstagande


Vi tillgodoser dagens miljömässiga krav utan att minska möjligheterna till att fortsätta bedriva verksamhet även i framtiden. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor innebär att vi tar ansvar för bolagets verksamhet utifrån ett bredare perspektiv där vi uppmärksammar konsekvenser av de beslut vi fattar på både kort och lång sikt.

Vi tar ett stort ansvar för den egna verksamheten och den påverkan vi har på samhället och miljön i stort. Vårt hållbarhetsarbete utövas inom ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt område. Genom att arbeta aktivt och strukturerat inom dessa tre områden bidrar vi till en stabil och hållbar utveckling över tid.


Affärsansvar – för ekonomisk hållbarhet
Vi tar ansvar för en trygg och lönsam utveckling över tid samtidigt som vi använder oss av en sund affärsmoral. Detta ger en trygghet inte bara för ägarna utan även kunder, leverantörer och medarbetare, som kan lita på att bolaget utvecklas stabilt.

Socialt ansvar – för social hållbarhet
Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare, och genom att aktivt påverka våra leverantörer att vara detsamma.

Miljöansvar – för ekologisk hållbarhet
I vårt miljöansvar ingår dels att ständigt försöka minska bolagets egen miljöpåverkan, dels att som ”Grön rådgivare” hjälpa våra kunder att hitta den bästa möjliga teknik för att minska deras miljöpåverkan inom vårt verksamhetsområde. Vårt ansvarstagande återspeglas även i de krav vi ställer på våra leverantörer.

Hållbarhetspolicy

 • Vi ska bedriva en miljövänlig, professionell och säker verksamhet.
 • Vi ska fortsätta bygga spetskompetens och utveckla vårt tjänsteutbud inom området för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i syfte att öppna upp nya marknader och kommersiella möjligheter.
 • Vi ska vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare.
 • Vi ska leverera uppdrag som uppmärksammas för sina hållbarhetstillämpningar och som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.
 • Vi ska integrera hållbarhet i den tekniska expertis, de råd och de lösningar som vi erbjuder våra kunder.
 • Vi ska utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett gott moraliskt och etiskt förhållningssätt.
 • Vi ska ställa krav på våra viktigaste leverantörer för att förbättra hållbarheten på de varor och tjänster vi köper.
 • Vi ska tillhandahålla korrekt och relevant information
Norrsken 1Norrsken 1
Norrsken 1