Gasfördelningsmätning

Bild 5Bild 5
Bild 5
En gasfördelningsmätning på befintligt elfilter kan ge en möjlighet att trimma filtret och få en bättre effektivitet.

​Vi tillhandahåller både utrustning och kompetens för att genomföra mätningarna, utvärdera resultatet samt komma med åtgärdsförslag.