Elfilter Green-Tech

Vår elfilterserie Green-Tech kan användas inom så gott som alla områden för rökgasrening och partikelavskiljning. Våra elfilter används främst inom kraft- och värmeindustrin samt processindustrin. 
  • Levereras i standardmodeller.
  • Elfilter har mycket lågt tryckfall och hög avskiljningsgrad.
  • Låga underhålls- och driftskostnader.
  • Robusta konstruktioner.
  • Klarar höga temperaturer och är effektiva upp till flera hundra °C.
  • För ökad prestanda kan befintliga elfilter uppgraderas. 
Funktion
I elfiltret passerar rökgaserna med låg hastighet mellan emissionselektroderna och utfällningsplåtarna. Emissionselektroderna som är anslutna till en likriktare, har till uppgift att ladda stoftet i rökgasen med negativ spänning. Utfällningsplåtarna är elektriskt jordade och har till uppgift att ”dra åt sig” de negativt laddade stoftet. Ett mekaniskt slagverk med hammare slår på emissionssystemen respektive utfällningsplåtarna för att stoftet ska lossna och rasa ner i elfiltrets bottenficka och transporteras sedan bort med skruvtransportörer. I bottenfickan finns en nivåindikator för att förhindra att fickan överfylls. För inspektioner och reparationer har elfiltret flera inspektionsluckor. Elfilter klarar både höga stoftkoncentrationer och höga temperaturer. Det har även den största tillgängligheten av normalt förekommande avskiljare.
Imatra 2x15MW 2 Imatra 2x15MW 2
Imatra 2x15MW 2