orn 1orn 1
orn 1

Med modern teknik kombinerar
vi miljömässigt ansvar med 
ekonomisk effektivitet.

​ECP AirTech renar luft och gas


Vi är ett miljöteknikföretag med rötterna i Mellansverige men verkar över hela landet samt Norge. Vi jobbar främst inom kraft- och energiproduktion samt processindustrin, såsom papper- och massaindustrin samt järn, stål- och gruvindustri.

Vi är specialiserade på industriella system för rening av stoft och rökgaser. Har ni problem med er filteranläggning? Vill ni diskutera möjligheterna för en helt ny anläggning? Låt oss hjälpa!

Vårt mål är att tillsammans med vårt finländska systerföretag ECP Group OY, samt strategiskt utvalda samarbetspartners, vara en ledande aktör på den Nordiska marknaden och hjälpa våra kunder att uppnå nuvarande och kommande myndighetskrav för utsläpp.
"I vårt miljöansvar ingår att ständigt minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Vi verkar som grön rådgivare genom att hjälpa våra kunder att hitta den bästa möjliga tekniken för hållbara arbeten både idag och i framtiden."
Skorsten 6Skorsten 6
Skorsten 6
Bild 1ABild 1A
Bild 1A

Tjänster och produkter med 
hållbarhet i fokus


Kompletta filteranläggningar eller kvalificerade elektriska injusteringar? Med mångårig kompetens erbjuder vi dig skräddarsydda lösningar efter dina unika behov och önskarmål. Vi erbjuder även service- och underhållsarbeten samt reservdelsleveranser, oavsett fabrikat. 


Green Solutions


ECP AirTech arbetar aktivt för en långsiktig hållbar ekologisk utveckling. Det gör vi dels genom att ta ansvar för den egna verksamheten, men också genom att agera som "grön rådgivare" till våra kunder. För att kunna möta behoven från miljömedvetna aktörer och underlätta valet av klimatsmarta alternativ har ECP AirTech utvecklat ett unikt koncept för miljövänliga tjänster och produkter, det vi kallar Green Solutions. Konceptet innebär att vi alltid erbjuder våra kunder en alternativ klimatsmart lösning som minimerar miljöpåverkan i de uppdrag vi utför.
forest 272595forest 272595
forest 272595
Svetsare 2Svetsare 2
Svetsare 2